22/01/2019

കക്കാട്‌ ഹൈവേയിൽ വൈക്കോൽ കയറ്റിവന്ന ലോറി മറിഞ്ഞു


 കക്കാട്‌ ഹൈവേയിൽ വൈക്കോൽ കയറ്റിവന്ന ലോറി മറിഞ്ഞു അപകടത്തിൽ ഡ്രൈവറും ക്ലിനറും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപെട്ടു,ആളപായമില്ല