27/04/2017

മെതുലാട് മഹല്ല് കമ്മറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാഹീ കുടുംബ സംഗമം" ഈ വരുന്ന ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ

വലിയോറ:"അന്തവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ  നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റം" എന്ന KNM സംസ്ഥാന കാംപെയ്ന്റെ ഭാഗമായി മെതുലാട് മഹല്ല് കമ്മറ്റി "ഇസ്ലാഹീ കുടുംബ സംഗമം"
ഈ വരുന്ന 29/04/2017,30/04/2017( ശനി, ഞായർ )ദിവസങ്ങളിൽ വലിയോറ - മുതലമാട് ഈദ് ഗാഹ് മൈതാനിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി
ഉൽഘാടന സമ്മേളനം,
കളിച്ചങ്ങാടം,
കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ്,
മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്,
പഠന ക്ലാസുകൾ,എന്നിവ സംഘടിപികുന്നു