11/2/19

ദയവായി ചപ്പ് ചവറുകൾ തീയിടരുത്. കരിയിലകൾ കത്തിക്കരുത്.മഴയില്ല. കുടിവെള്ളമില്ല.കിണർ വറ്റുന്നു.... ചൂട് കൂടുന്നു..... പുല്ലുകൾ കരിഞ്ഞുണങ്ങുന്നു....

ദയവായി ചപ്പ് ചവറുകൾ തീയിടരുത്.
കരിയിലകൾ കത്തിക്കരുത്.മഴയില്ല. കുടിവെള്ളമില്ല.കിണർ വറ്റുന്നു.... ചൂട് കൂടുന്നു.....
പുല്ലുകൾ കരിഞ്ഞുണങ്ങുന്നു....
****************************
പരിസരം വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി
നമ്മൾ കരിയിലകളും ഉണക്കപ്പുല്ലും
ചപ്പുചവറുകളും വാരിക്കൂട്ടി തീയിടുന്നത്
തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു......
ഏക്കറുകളോളമുള്ള ജൈവ വൈവിദ്ധ്യവും
ചില മരങ്ങളും പടർന്നു കത്തിക്കരിയുന്ന
കാഴ്ച വൈകാതെ നമുക്ക് കാണാം.......
**************************************
ഉണക്കപ്പുല്ലുകളും കരിയിലകളും ചെയ്യുന്ന
സേവനം ആരറിയുന്നു?
*****************************************
👍 അവ ഭൂമിക്കുമേൽ പ്രകൃതി തീർത്ത  ജൈവാവരണമാണ്.ii!
👍 വേനലിൽ മണ്ണ് ഉണങ്ങാതിരിക്കാൻ....!!
👍 ഭൂമിയിലെ നനവ് വറ്റാതിരിക്കാൻ....!!
👍 മണ്ണിലെ അസംഖ്യം ജീവികൾ   നശിക്കാതിരിക്കാൻ......!!
👍അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പൊടി പടർന്നു
കയറാതിരിക്കാൻ......!!
👍 കന്നിമഴക്ക് കിട്ടുന്ന ജലം ഒരു സ്പോഞ്ച്
പോലെ വലിച്ചെടുത്ത് ഭൂമിയെ
കുടിപ്പിക്കാൻ......!!
👍 കിണറുകൾ വീണ്ടും നിറക്കാൻ.....!!
👍 മണ്ണ് തണുപ്പിക്കാൻ.....!!
👍 വൃക്ഷ വേരുകൾക്ക് വെള്ളം
ലഭ്യമാക്കാൻ....!!
       ********************************************
ഇവ തീയിട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?
********************************************
😢 മണ്ണിൽ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം പതിയും
😢 ഭൂമി ചൂടാകും
😢 നനവുകൾ വറ്റും
😢 തോട്ടങ്ങളിൽ കൃഷിക്കും ചെടികൾക്കും
അമിതമായി വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടി വരും
😢 ജലാശയങ്ങളിലെ വെള്ളം വറ്റും
😢 കുടിവെള്ളം കുറയും
😢 കുടിക്കാനില്ലാതെ, നനക്കാനാവില്ല.
അങ്ങിനെ കൃഷി നശിക്കും.
        ********************************************
കത്തിച്ചാൽ ചാരം ഭൂമിക്ക് വളമാകില്ലേ?
********************************************
ഒരു ചെടി ശേഖരിക്കുന്ന എനർജിയുടെ
വെറും 2 % മാത്രമാണ് ചാരമാക്കിയാൽ
നമുക്ക് വളമായി ലഭിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, അത് കത്തിക്കാതെ
ജൈവീകമായി വീണടിയുകയാണെങ്കിൽ
100 % എനർജിയും ഭൂമിയിലേക്ക്
എത്തിപ്പെടും. മാത്രമല്ല, അവ കത്തിക്കുമ്പോൾ ബഹിർഗമിക്കുന്ന വിഷവാതകവും
അവ പുറത്തു വിടുന്ന താപവും ഉണ്ടാക്കുന്ന
പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെയും.
ലാഭം ഏത്?   ചിന്തിക്കുക.
********************************************
മരം നടൽ മാത്രമല്ല, സസ്യ സംരക്ഷണവും
നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്.
******************************************

മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം റോഡിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിട്ട് വേനൽക്കാലത്ത് ആ വെളളത്തിനായി
നമ്മൾ നെട്ടോട്ടമോടുന്നു.
നമ്മുടെ തൊടിയിൽ വീഴുന്ന ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും പുറമേക്ക് ഒഴുക്കാതെ
തൊടിയിൽ തട കെട്ടി താഴ്ത്തി നോക്കൂ
അത്ഭുതം സംഭവിക്കും.
*******************************************
💐അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ ചപ്പ് ചവറുകൾ
കത്തിക്കാതിരിക്കാനും, മഴവെള്ളം
ഒഴുക്കിക്കളയാതിരിക്കാനും നമുക്ക്
പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാവാം
💐 നമുക്ക് വേണ്ടി
💐ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി
💐 പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി
💐 വരും തലമുറക്ക് വേണ്ടി ..... ഈ പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വെറും ലൈക്ക് അടിച്ച് പോകരുത് ഇത് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം ഒരാൾക്കെങ്കിലും അത് ചെയ്യുമല്ലോ എത്രയോ സമയം നമ്മൾ വെറുതെ കളയുന്നു ..