16/02/2019

പി പിടിഎം വൈ എച് സ്ക്കൂളിൽ നടന്ന സ്ക്കൂൾ ലീഗൽ ലിറ്ററസി ക്ലബ്ബ് പതിനഞ്ചാം വാർഷികം ഹൈക്കോടി ജഡ്ജി ജസ്റ്റീസ് പി.ഉബൈദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

ചേറൂർ: പി പിടിഎം വൈ എച് സ്ക്കൂളിൽ നടന്ന സ്ക്കൂൾ   ലീഗൽ ലിറ്ററസി ക്ലബ്ബ് പതിനഞ്ചാം വാർഷികം ഹൈക്കോടി ജഡ്ജി ജസ്റ്റീസ് പി.ഉബൈദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹെഡ്മാസ്റ്റർ അബ്ദുൽ മജീദ് പറങ്ങോടത്ത്, ആവയിൽ സുലൈമാൻ കെ.വീരാൻ കുട്ടി പൂക്കുത്ത് മുജീബ് സി. കൃട്ടാലി കെ.യു.ബാബു ഷാജി പുതേരി  കെ.അബ്ദുൽ മജീദ്എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.