11/01/2019

വേങ്ങര ബസ്റ്റാൻഡിൽ ബ്രേക്ക് പോയ ബസ് വേങ്ങര ബസ്സ്റ്റാൻഡിലെ പെട്ടിക്കട ഇടിച്ചുതകർത്തു


വേങ്ങര: നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് പെട്ടിക്കടയിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി വേങ്ങര ബസ്‌സ്റ്റാന്റിലെ പെട്ടിക്കടയാണ് ബസ്‌ ഇടിച്ചു തകർത്തത് അപകടത്തിൽ  കച്ചവടക്കാരനും 2 വിദ്യാർത്ഥികളും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു