04/01/2019

വേങ്ങരയിൽ വ്യാപാര സംരക്ഷണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു


വേങ്ങര :ഇന്നലെ നടന്ന ഹർത്താലിൽ ജില്ലയിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തിയ അക്രമണത്തിൽ പ്രതിക്ഷേതിച്ച് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി വ്യാപാര സംരക്ഷണ ജാഥ നടത്തി .നാലരമണിക്ക്  വേങ്ങര വ്യാപാരഭവൻ പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച വ്യാപാര സംരക്ഷണ ജാഥ വേങ്ങര ബസ്റ്റാന്റിൽ അവസാനിച്ചു