15/8/15

സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന തോട് അനുബദ്ധിച് വലിയോറ Independence Day

IUML :സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അടക്കാപുര msf യൂണിറ്റിന്റെ കീഴില് എ.കെ മുഹമ്മദലി സാഹിബ്,ഇല്ലന് മുഹമ്മദലി ഹാജി,വി ഉമ്മര് ഹാജി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ വ്യക്തികള് പതാക ഉയര്ത്തി. ത്രിവര്ണ്ണങ്ങളുടെ ചന്തവിസ്മയം കൊണ്ടും പരസ്പരം മധുര പലഹാരങ്ങള് നല്കിക്കൊണ്ടുംസൗഹൃദം പങ്കിട്ടും ചരിത്ര വിസ്മയം തീര്ത്തു.പോസ്റ്റര് പ്രദര്ശനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. Www.valiyora.tk INC :സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന തോട് അനുബദ്ധിച് വലിയോറ പുതനങ്ങാടിയിൽ പതാക ഉയർത്തി അതിനോട് അതിനോട് അനുബന്ദിച് പ്രതിക്ഞ്ഞ ചെല്ലുന്നു, മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ്സ് കമ ററി പ്രസിഡണ്ട് എം.ഏ അസീസ് പ്രതി ക്ഞ്ഞ ചെല്ലി കൊടുത്തു -കലി ടൂബിൽ അസിസ് - എ കെ അബു ഹാജി - പാറയിൽ മുഹമ്മദ് .മുജിബ്: കോരം കുളങ്ങര, നവാസ് - അഫ്സൽ - സഫ്വാൻ, ഏ കെ. എന്നിവർ നേത്രതം നൽകി Www.valiyora.tk IUML -സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പരപ്പില്‍പാറ യൂത്ത് ലീഗിന്റെ കീഴില്‍ കുഞ്ഞാലന്‍കുട്ടി സാഹിബ്,എ.കെ മുഹമ്മദലി സാഹിബ്,ഉമ്മര്‍ ഹാജി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ വ്യക്തികള്‍ പതാക ഉയര്‍ത്തി.ഹാരിസ് മാളിയേക്കല്‍ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.