ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ സെക്‌സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ സ്വീഡൻ ഒരുങ്ങുന്നു. (Game Of Sex: First Sex Championship)


 

സെക്‌സ് ഒരു സ്‌പോർട്‌സ് ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തും ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ സെക്‌സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സംഘ ടിപ്പിച്ചും സ്വീഡൻ  ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് . ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നിരവധി ആഴ്ചകൾ നീണ്ടുനിൽക്കും, പങ്കെടുക്കുന്നവർ ദിവസത്തിൽ ആറ് മണിക്കൂർ മത്സരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 


മത്സരത്തിൽ 16 ഇനങ്ങളാണ്  അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. മത്സരാർത്ഥികളെ പൊതുജനങ്ങളും അഞ്ച് ജഡ്ജിമാ രുടെ പാനലും നൽകുന്ന സ്കോർ അടിസ്ഥാനമാ ക്കിയാണ് നിശ്ചയിക്കുക. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ടൂർണമെന്റ് നടക്കുക, പങ്കെടുക്കുന്നവർ വാശിയോടെ മുന്നേറാൻ മതിയായ പോയിന്റുകൾ ആർജ്ജിക്കേ ണ്ടതാണ്. എല്ലാ ലൈംഗിക അഭിരുചിക്കാർക്കും ലിംഗഭേദമന്യേ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്.


List of disciplines for the Sex Championship :-


Seduction. 

Massage of various parts of the body. 

Massage of erotic zones on the opponent’s body.

Prelude. 

Oral sex. 

Penetration.

Endurance.

Appearance 

Pose Performance.

Creativity in Change of Position.

Endurance and The Number of Orgasms

Artistic performance and exchange of postures.

Increased blood pressure and heart rate during competition. 

The most beautiful and difficult pose. 

The most artistic communication.


മത്സരസമയത്ത് ഏറ്റവും സജീവമായ ജോഡികൾ , അതുപോലെ തന്നെ കാമസൂത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കലാപര മായതും ജൂറിക്കും പ്രേക്ഷകർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായ രതിക്രീഡകൾ നടത്തുന്നത് അനുസരിച്ചാകും പോയിന്റ് നല്കപ്പെടുക. 


ലൈംഗികതയെ ഒരു കായിക വിനോദമാക്കി മാറ്റേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും അത് മാനസികവും ശാരീ രികവുമായ ക്ഷമതയ്ക്ക് പ്രോത്സാഹനവും ഊർജ്ജവും പകരുമെന്നും യുവാക്കൾക്ക് സുരക്ഷിതവും സെക്സിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന രീതികൾ പരിശീലിക്കുന്നതിനും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതുപോലുള്ള മത്സരങ്ങൾ കാലത്തിന്റെ ആവശ്യകതയാണെന്നും  സ്വീഡിഷ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സെക്‌സ്  പ്രസിഡന്റ് ഡ്രാഗൻ ബ്രാറ്റിച്ച് പറഞ്ഞു.


ഈ സ്‌പോർട്‌സിൽ അനുഭവം ഒരു നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, പങ്കാളിയുടെ ആസ്വാദനം സ്‌കോറിനെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. ഒരു കായികവിനോദമെന്ന നിലയിൽ ലൈംഗികതയ്ക്ക് സർഗ്ഗാത്മകത, ശക്തമായ വികാരങ്ങൾ, ഭാവന, ശാരീരിക ക്ഷമത, സഹിഷ്ണുത, പ്രകടനം എന്നിവ ആവശ്യമാണെന്ന് സ്വീഡിഷ് സെക്‌സ് ഫെഡറേഷൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. വിവിധ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ പങ്കെടുക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2023 ജൂൺ 8-ന് സ്വീഡനിലെ ഗോഥെൻബർഗിന് സമീപം നടക്കും. (VS)

ക്രീഡിറ്റ് :Prakash Nair Melila