പറപ്പൂരിൽ കിണറ്റിൽ വീണ കാട്ടുപന്നിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി video കാണാം

പറപ്പൂർ നായർപടി അമല പാടത്തെ
അഞ്ചുകണ്ടൻ അസീസ് എന്നവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്തെ  കിണറ്റിലാണ് പന്നി അകപ്പെട്ടത്

വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ അനിമൽ റെസ്‌ക്വർ മുസ്തഫ ചേരൂർ പന്നിയെ  കരക്കെത്തിച്ചു
video