പോസ്റ്റുകള്‍

ജനുവരി 22, 2019 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

കക്കാട്‌ ഹൈവേയിൽ വൈക്കോൽ കയറ്റിവന്ന ലോറി മറിഞ്ഞു

ഇമേജ്
 കക്കാട്‌ ഹൈവേയിൽ വൈക്കോൽ കയറ്റിവന്ന ലോറി മറിഞ്ഞു അപകടത്തിൽ ഡ്രൈവറും ക്ലിനറും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപെട്ടു,ആളപായമില്ല

today news

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക