പോസ്റ്റുകള്‍

ഡിസംബർ 15, 2018 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

അടക്കാപുരയിൽ ട്രോമകെയർ പരിശീലന ക്യാമ്പ് 30/12/2018ന്ന്

ഇമേജ്
വലിയോറ യുവജന വേദിയും മലപ്പുറം ജില്ലാ ട്രോമകെയറും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാംഘട്ട ട്രോമകെയർ പരിശീലന ക്യാമ്പ് 30/12/2018 ഞായറാഴ്ച  രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ വലിയോറ ഈസ്റ്റ്‌ AMUP സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കപെടും

today news

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക