പോസ്റ്റുകള്‍

ജനുവരി 26, 2017 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

വേങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിലെ പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ സൂചികരിച്ചു

ഇമേജ്
റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനതോട്അനുബന്ധിച് വാർഡ്‌ മെമ്പർമാരുടെ നേത്ര്ത്ഥത്തിൽ വേങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിലെ  പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ സൂചികരിച്ചു മാലിന്യ സംസ്ക്കരണ പദ്ധതി ഭാഗമായി പതിനേഴാം വാർഡിൽ ശുചീകരണം  വലിയോറ പരപ്പിൽപാറ

വേങ്ങരയിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായി പന്തപ്പുലാൻ ഹംസ ഹാജി മരണപ്പെട്ടു

ഇമേജ്
 വേങ്ങര  ബസ്റ്റാന്റിലെ എമ്പയർ ബേക്കറി ഉടമയും  ഹോട്ടൽ റോളക്സ് ഉടമയുമായ വലിയോറ പുത്തനങ്ങാടി സ്വദേശി പന്തപ്പുലാൻ ഹംസ ഹാജി മരണപ്പെട്ടു മയ്യത്ത് നിസ്കാരം ഇന്ന് 5 മണിക്ക് പുത്തനങ്ങാടി ജുമാമസ്ജിദിൽ