പോസ്റ്റുകള്‍

ഫെബ്രുവരി 3, 2017 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്കു സാന്ത്വനമായി സ്കൂൾകുട്ടികൾ

ഇമേജ്
വേങ്ങര : വേങ്ങര ഗവ . വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻററി സ്ക്കൂൾ ( ബോയ്സ് ) വിദ്യാർത്ഥികൾ , വേങ്ങര പാ ലിയേറ്റിവ് സെന്ററിലെ  കിടപ്പിലായ നിത്യ രോഗികൾ ക്ക് സാന്ത്വനമായി സമാഹരിച്ച  അര ലക്ഷത്തോളം രൂപ  സ്‌കൂളിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സ്ക്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ കുഞ്ഞാലി പാലി യേറ്റീവ് സെൻറർ പ്രസിഡ . പുല്ലമ്പലവൻ ഹംസക്ക് തുക കൈമാറി .

today news

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക