പോസ്റ്റുകള്‍

ജനുവരി 27, 2017 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞ യെടുത്തു.

ഇമേജ്
                 വേങ്ങര: പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കുക എന്ന സന്ദേശവുമായി വലിയോറ ഈസ്റ്റ് എ. എം യു പി സ്ക്കൂളിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. വേങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി.കെ.കുഞ്ഞാലൻകുട്ടി, പി.ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി.അബ്ദുൽ ഖാദർ ,വൈസ് പ്രസിഡന്റ് യൂസുഫലി വലിയോറ, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ എസ് എ കെ തങ്ങൾ, എന്നിവർ നേതത്വം നൽകി. രക്ഷിതാക്കൾ, പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അധ്യാപകർ ,സന്ന ദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

today news

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക