പോസ്റ്റുകള്‍

ജനുവരി 10, 2017 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

കൃഷി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി

ഇമേജ്
വേങ്ങര :കേന്ദ്ര -സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കും കർഷക വഞ്ചനാകുമെതിരെ സ്വതന്ത്ര കർഷകസംഘം  വേങ്ങര കൃഷി അസി.ഡയറക്ടർ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി.   രാവിലെ  10  ന് വേങ്ങര ബസ് സ്റ്റാന്റിൽനിന്ന് തുടങ്ങിയ  മാർച്ച്‌ കൃഷി ഓഫിസിന്റെ മുന്നിൽ അവസാനിച്ചു    മാർച്ച് ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് സെക്രട്ടറി സലീം കുരുവമ്പലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

today news

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക