പോസ്റ്റുകള്‍

ഓഗസ്റ്റ്, 2016 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

BSNL ബ്രോഡ്ബാൻഡ്,വൈമാക്സ് & മൊബൈൽ മേള

ഇമേജ്
BSNL ബ്രോഡ്ബാൻഡ്,വൈമാക്സ് & മൊബൈൽ മേള വേങ്ങര കുണ്ടുപുഴക്കൽ പെട്രോൾ പമ്പിനു എതിർ വശം 25/8/2016.ന്ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. വമ്പിച്ച ആനു കൂല്യങ്ങ ളോടെ നടത്തപ്പെടുന്ന മേള 26,27/8/2016. എന്നീ തിയ്യതി കളിലും തുടരുമെന്ന് BSNL വേങ്ങര എക്സ്ചേ ഞ്ച് JTO . അറിയിക്കുകയുണ്ടായി . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക : 9446440060 , 9447651800.

കർഷക ദിനാചരണത്തിൽ എം.പി.ബാവ യെ പ്രസിഡന്റ് v Kകുഞാലൻ കുട്ടി ആദരിച്ചപ്പോൾ

ഇമേജ്
വേങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കർഷക ദിനാചരണഠകർ ഷകർക്ക് ഗ്രീൻകാർഡ് വിതരണ0 പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞാലൻകുട്ടി നിർവ്വഹിക്കുന്നു

ബ്രിട്ടീഷ്കാരുടെ തോക്കിനു മുന്നിൽ ധീരതയോടെ പൊരുതി നേടിയ സ്വാതന്ത്രം

ഇമേജ്
ബ്രിട്ടീഷ്കാരുടെ തോക്കിനു മുന്നിൽ ധീരതയോടെ പൊരുതി നേടിയ സ്വാതന്ത്രം 69 ആണ്ടു പിന്നിടുമ്പോൾ .. നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം നമ്മൊളൊരു ഇന്ത്യ കാരനായതിലും ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചതിലും .

പ്രവർത്തി ഉൽഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ.പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

ഇമേജ്
ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച്‌ 1 ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ കോൺഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാറക്കൽ ഇടവഴിയുടെ പ്രവർത്തി ഉൽഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ.പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നിർവ്വഹിക്കുന്നു. വേങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി.കെ.കുഞ്ഞാലൻകുട്ടി സമീപം

ഏറെ നാളത്തെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമായി

ഇമേജ്
വേങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 13 ആം വാർഡിൽപെട്ട വലിയോറ പുത്തനങ്ങാടി പോസ്റ്റോഫീസിനു മുമ്പിലു ണ്ടായിരുന്ന മാലിന്യക്കൂമ്പാരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക യുണ്ടായി . പ്രസിഡണ്ട് ബഹു . VK.കുഞ്ഞാലൻകുട്ടി യുടെയും, 14 ആം വാർഡ് മെമ്പർ ബഹു. പറങ്ങോടത്ത് അബ്ദുൾഅസീസിന്റെയും (CM) നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ഈ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നാട്ടുകാരുടെ പ്രശംസ പിടി ച്ചുപറ്റിയിട്ടുണ്ട് . അഭിനന്ദനങ്ങൾ . ഇനി മേലിൽ അവിടെ മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമാ യനടപടികളെടുക്കുമെന്നും , മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കു ന്നവരെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നവർക്ക് 10000/= രൂപ വരെ പാരിതോഷികം ( Reward ) നൽകുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസ്തുത സ്ഥലം CCTV കേമറ നിരീക്ഷണത്തിലുമാണ്. ജാഗ്രതൈ...!! (report aduhaji anchukandan )

ഏറെ നാളത്തെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി

ഇമേജ്
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് കുഞ്ഞാലൻകുട്ടിഹാജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുത്തനങ്ങാടിയിലെ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് നടപടികൾ കൈകൊണ്ട 14‐ാം വാർഡ് ജനകീയ മെമ്പർ പറങ്ങോടത്ത് അസീസിന് ഒരായിരം അഭിനന്ദനങ്ങൾ...