ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

പോസ്റ്റുകള്‍

ഫെബ്രുവരി 25, 2015 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

സാംസ്കാരിക സ മ്മേളനവും ഗാന വിരുന്നും

വലി യോറ: പരപ്പിൽ പാറയി ലെ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ "ഞങ്ങൾ പാറമ്മക്കാർ" സാംസകാരിക വേദിയു ടെ അഞ്ചാം വാർഷിക ത്തോട്‌ അനുബന്ധിച്ച്‌ ഗാന മേളയും സാംസകാരിക സ മ്മേളനവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 28-2-2015(ശനി) വൈകിട്ട്‌ 7 മണിക്ക്‌ നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സ മ്മേളനത്തിൽ വലി യോറ വി.പി,കർശകശ്രീ എം പി ബാവ,ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം പരപ്പിൽ പാറയിൽ സേവനത്തിലുള്ള ടെയിലർ ദാസൻ എന്നിവ രെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സാമൂഹിക സാംസാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗ ത്തെ പ്രമുഖർ പ ങ്കെടുക്കും.തുടർന്ന് സൂരജ്‌ ഓർക്കസ്ട്ര കാലികറ്റ്‌ നയിക്കുന്ന സംഗീത സന്ധ്യ യും ഉണ്ടായിരുക്കുന്നതാ ണെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

PPTMYHS SCHOOL 40-ാം വാർഷികവും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി അദ്ധ്യാപക സംഗമവും LIVE

  LIVE LIVE

വേങ്ങരയിൽനിന്നുള്ള ഇന്നത്തെ പത്ര വാർത്തകൾ

 

അമ്മാഞ്ചേരി കാവ് ഉത്സവം 2024 videos

Live