പോസ്റ്റുകള്‍

മാർച്ച് 3, 2014 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

VALIYORA: ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ മാര്‍ഗം.

VALIYORA: ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ മാര്‍ഗം. : ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ മാര്‍ഗം. പഞ്ചസാരയില്‍ മുളക് പൊടി ഇടുക.ഉറുമ്പ് എരിവുകാരണം വെള്ളം കുടിക്കാന്‍ കിണറ്റിന്റെ കരയിലേക്ക് പോകും ...

WHAT

ഇമേജ്

ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ മാര്‍ഗം.

ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ മാര്‍ഗം. പഞ്ചസാരയില്‍ മുളക് പൊടി ഇടുക.ഉറുമ്പ് എരിവുകാരണം വെള്ളം കുടിക്കാന്‍ കിണറ്റിന്റെ കരയിലേക്ക് പോകും .അപ്പോള്‍ ഒച്ച ഉണ്ടാകാതെ ചെന്നു ഉറുമ്പിനെ കാലു പൊക്കി കിണറ്റിലേക്ക് തള്ളി ഇടുക.നനഞ്ഞു തണുത്ത ഉറുമ്പ് കിണറ്റില്‍ നിന്നും കയറി അടുപ്പിന്റെ അടുത്തു പോകും.ഈ സമയത്ത് അടുപ്പില്‍ ഒരു ഓലപ്പടക്കം ഇട്ടു പൊട്ടിക്കുക.ഉറു മ്പിനു പരിക്ക് പറ്റി ഹോസ്പിറ്റലില്‍ അഡ്മിറ്റ് ആയി കോമ സ്റ്റേജില്‍ കിടക്കുകയാവും .അപ്പോള്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍ അറ്റെന്റെര്‍ ആയി വേഷം മാറി ചെന്ന്‍ ഒക്സിജെന്‍ മാസ്ക് എടുത്തു മാറ്റുക ...പിന്നെ ആ ശല്യം ഉണ്ടാകില്ല.. http://bit.ly/ 1aMoBRA
ഇമേജ്
ONNU THALA CHAYIKKANORIDAM
വലിയോറ എന്ന സ്ഥലം കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വേങ്ങര പഞ്ചായത്തി ലെ ഒരു കൊച്ചു സ്ഥലമാണ്‌ വലിയോറയുടെ ഒരുഭാകതിലു ടെ കടലുണ്ടടിപ ുഴഒഇകുന്നു മറു ബകത്തു വലിയോറപടമന ്നു വലിയോറഇല്ഉ ള്ള മാറ്റ്‌ ഒരു പടമാണ് കുറുകപടം 1 അരികുളം 2 തറട്ടല് 3 പുലരി 4ചുള്ളിപരാ ബ് 5ചിനക്കെല് 6 6 അമരിപടി 7 പുതനഗടി 8 മിനിബസാര് 9 പറമ്മല് 10 കാക്കംബര്സ ിറ്റി 11പടിക്കപറ 12 അടക്കപുര 13മുതമാട്‌ 14കല്ലികടവ ് 15പണ്ടികസല 16മണ്ണില്പ ിലാക്കല്

today news

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക