പോസ്റ്റുകള്‍

മാർച്ച് 6, 2019 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

പരീക്ഷയെ പേടിയാണോ നിങ്ങൾക്...*

* പരീക്ഷയെ പേടിയാണോ നിങ്ങൾക്... * * പരാജയഭീതി ആണോ നിങ്ങൾക്... * * എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊരുങ്ങിയാലോ... * * SSLC,+2 പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി * * KASMA ക്ലബ്‌ കൂരിയാട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന * * EXAM Preparation ക്ലാസ്സ്‌ മാർച്ച്‌ 10 ഞായറാഴ്ച 9 മണിക്ക് കൂരിയാട് അങ്കണവാടി യിൽ വെച്ച് പ്രശസ്ത മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കറും JCI India zone ട്രൈനറും ആയ ശ്രീ നവാസ് കൂരിയാടിന്റെ നേത്രത്വത്തിൽ  നടത്തപ്പെടുന്നു.മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. *

വേങ്ങരയിൽനിന്നുള്ള പത്രവാർത്തകൾ

ഇമേജ്