പോസ്റ്റുകള്‍

ഡിസംബർ 24, 2018 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

വി വി സി വലിയോറ

ഇമേജ്

വേങ്ങര ഗ്രാമീണ ബാങ്ക്  CITU സമരത്തിന്റെ പേരിൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ബാങ്ക് ഡോർ ലോക്കിൽ ഇയ്യം ഒഴിചതിനെതിരെ വേങ്ങര മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റയുടെ പ്രധിഷേധം

ഇമേജ്
വേങ്ങര ഗ്രാമീണ ബാങ്ക്  CITU സമരത്തിന്റെ പേരിൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ബാങ്ക് ഡോർ ലോക്കിൽ ഇയ്യം ഒഴിച്ച് അഹങ്കാരം കാണിക്കുന്ന CITU വിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി വേങ്ങര മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി . രണ്ട് ദിവസത്തിനകം പരിഹാരം കാണാമെന്ന പോലീസിന്റെ ഉറപ്പിൽ പ്രധിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചു രണ്ട് ദിവസത്തിനുശേഷവും ഇതേ നില തുടർന്നാൽ ശക്തമായ പ്രധിഷേധമുമായി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ..പ്രതിഷേധത്തിന് എം .എ .അസീസ്, എം .ടി അസൈനാർ, സി .എച് .സലാം, അസീസ് കൈപ്രൻ ,ശാക്കിർ .കെ .കെ ,ഇല്ലിക്കോടൻ സലാം, കാറലകത്തു മൂസ്സ എന്നിവർ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി

യുവജനയാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനത്തിലേക്ക് വേങ്ങരയിൽനിന്ന് നിരവതി പേർ തിരുവനന്തപുരത്ത്‌

ഇമേജ്

യുവജനയാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനത്തിലേക്ക് വേങ്ങരയിൽനിന്ന് നിരവതി പേർ തിരുവനന്തപുരതെക്ക്

ഇമേജ്
വേങ്ങര:മുനവ്വറലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെയും, പി കെ ഫിറോസ് സാഹിബിന്റെയും നേതൃത്തിൽ സംസ്ഥാന മുസ്ലിംയുത്ത് ലീഗ് സംഘടിപ്പിച്ച യുവജന യാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുകുവാൻ വെങ്ങര ഏരിയയിലെ മുസ്ലിംലീഗ്,യൂത്തലീഗ്,എം യെസ് എഫ് യൂണിറ്റുകളിൽനിന്ന് നിരവധി പ്രവർത്തകർ സമാപന സമ്മേളനം നടക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരതെക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു 

today news

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക