പോസ്റ്റുകള്‍

ഏപ്രിൽ 6, 2017 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

വലിയോറയിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം

ഇമേജ്
UDF സ്ഥാനാർഥി പി കെ കുഞ്ഞാലികുട്ടിയും മറ്റു യൂ ഡി ഫ് നേതാകളും  വലിയോറയിലെ പുത്തനങ്ങാടി,പാറമ്മൽ,അടക്കപുര,പാണ്ടികശാല എന്നിവിടങ്ങളിൽ   വോട്ടർമാരെ നേരിൽകണ്ട്‌  വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനെത്തി .ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിക്ക് പാക്കടപ്പുറായയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം കച്ചേരിപ്പടിവഴി 10:15 ഓടെ വലിയോറയിൽ പ്രവേശിച്ചു വിവിധകേന്ദ്രങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ ഹാരാർപ്പണം നൽകി സീകരിച്ചു

today news

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക