പോസ്റ്റുകള്‍

ഏപ്രിൽ 2, 2017 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

പൂക്കളം പ്രീമിയർ ലീഗിൻ ആവേശകരമായ തുടക്കം

ഇമേജ്
Disco Arts&Sports Club പൂക്കുളം ബസാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആവേശം അല തല്ലിയ ജനകീയ ഫുട്ബാൾ മാമാങ്കം പൂക്കളം പ്രീമിയർ ലീഗിൻ ആവേശകരമായ തുടക്കം ഉൽഘടനമത്സരത്തിൽ വേങ്ങര പഞ്ചായത് പതിനാലാം വാർഡ്‌ മെമ്പർ പറങ്ങോടത് അബ്ദുൾ അസിസ്  കൈപ്രൻ അസിസ് ,KT അബ്ദു എന്നിവർ കളിക്കാരെ പരിചയപ്പെടൂ  ട്യുർലമെന്റിനു തുടക്കം കുറിച്ചു.

വോളിബോൾ ട്യുർലമെൻറ് വലിയോറ ടീം വിജയികളായി

ഇമേജ്
വലിയോറ:ഇന്നലെ രാത്രി 7Pm മുതൽ കോട്ടക്കൽ ആട്ടീരി പാടിയിലെ ഫെഡ് ലൈറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന വോളിബോൾ ട്യുർലമെന്റിൽ വെള്ളച്ചാലിനെ തുടർച്ചയായ മൂന്നു സെറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തി വലിയോറ ടീം വിജയികളായി