പോസ്റ്റുകള്‍

ജൂൺ 2, 2016 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

Adakkapura AIMS 2016 പ്രവേശനോത്സവം ഇന്ന് (02-06-16) ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് അബ്ബാസലി തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം

ഇമേജ്
Adakkapura AIMS Nursery School 2016 പ്രവേശനോത്സവം ഇന്ന് (02-06-16) ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് അബ്ബാസലി തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അക്ഷര ലോകത്തേക്ക്‌ കാലു വെച്ച‌ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക്‌ ആദ്യാക്ഷരം പകർന്നു നൽകി... ഈ വർഷം SKSSF TREND EDUCATION WING ന്റെ അംഗീകാരം കൂടി കരസ്ഥമാക്കിയ AIMS ഇനി ന്യൂതന പാഠ്യ പദ്ധതികളിൽ അനിശ്ടിതമായ അധ്യാപനം ആയിരിക്കും എന്നതുംAIMS ന്റെ സവിശേഷത ആണു.. Coppy

today news

കൂടുതൽ‍ കാണിക്കുക