പോസ്റ്റുകള്‍

ജൂലൈ 11, 2014 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

Samsarikan kaivulla pakshiyanu myna athukondu samsarikkan kayiyunna chivikalail etavu kuduthal valarthunnathu mynyeanu

ഇമേജ്
                                             MYNA                                                           family=sturnidae                              Samsarikan kaivulla pakshiyanu myna athukondu  samsarikkan kayiyunna chivikalail etavu kuduthal valarthunnathu mynyeanu  prathana myna inagal  (NATTU NYNA’CHEGANNAN MYNA’ KINNARI MYNA’KATTU MYNA’) eannivayanu nattu myna yea thirichariyanulla margam= athiunte kanninu chuttu mulla mancha charmavum  chudukall macha niravum ayirikum maynakalil attavukuduthal samsarikkan kayiyunna myna “kattu myna “ yanu  kattunyna kalku macha adayala kanninte bhakathuninnum pinkayuthileku needu “U” agrithiyilakum Nattu mynayude niram kappy niramanu annal kattu myna kal  irunda kapiniramanu Nattu myna nattilum kattu myna kattikumanu jeevikkunnathu Mynakal satharanayayi kudundakkalikka  ivar maramkothiyum attupakshikalum nirmicha kuttil mutta yittu adayirikum  loakathil attayum kuduthal samsarikkunna myna ye villunnathu ammude mynaka