പോസ്റ്റുകള്‍

ജൂൺ 7, 2015 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് " തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് " ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള ഉമ്മച്ചി കുട്ടികൾക്­കെല്ലാം വലിയ

കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് " തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് " ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള ഉമ്മച്ചി കുട്ടികൾക്­കെല്ലാം വലിയ ഡിമാൻ്റ് ആയിരുന്നു . ഇനി പ്രേമം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ടീച്ചർമാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി Copy to whatapp

ചിന്തിക്കൂ ഒരു നിമിഷം..... മനുഷ്യനു സിഗരറ്റില്ലാതെ ജീവിക്കാം .... എന്നിട്ടും സിഗരറ്റുണ്ടാക്കുന്നവൻ കോടാനുകോടീശ്വരൻ!

മനുഷ്യനു മദ്യം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാം .... എന്നിട്ടും മദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ കോടാനുകോടീശ്വരൻ! മനുഷ്യനു മൊബൈയിൽ ഫോൺ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാം .... എന്നിട്ടും മൊബൈയിൽ ഫോണുണ്ടാക്കുന്നവൻ കോടാനുകോടീശ്വരൻ! എന്നാൽ അന്നമില്ലാതെ മനുഷ്യനു ജീവിക്കാനാവില്ല! പക്ഷേ, അന്നമുണ്ടാക്കുന്ന കൃഷിക്കാരൻ പട്ടിണിപാവം, ദരിദ്രൻ, കടക്കാരൻ ! — looking for motivation (Whatsaap post )

Fish